X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت آشنائی با مدل ها و کاربرد های بودجه بندی نوین

دوشنبه 27 دی 1395


پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین 45اسلاید بخش اول •جایگاه بودجه در سیستم حسابداری مدیریت •ضرورت واهمیت بودجه بندی درشرکتها وسازمانها •تحلیل حساسیت دربودجه بندی •گزارشگری عملکردبودجه وسنجش مسئولیت •بودجه بندی برمبنای عملکرد (بودجه عملیاتی) بخش دوم نقدبودجه بندی سنتی شیوه های نوین بودجه بندی سازوکارهای یهره برداری مطلوب ازنظام بودجه بندی معرفی مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (   شرایط نوین کسب و کار •رقابت در پ ...

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دوشنبه 27 دی 1395


          چکیده : از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها و اداره امور آنان است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را درهم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شیوه ای اثربخش رشد ...

طرح تولید فیلتر های از بین برنده ی بو های نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری

یکشنبه 26 دی 1395


ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺲﻫﺎیی دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج است.اﯾﻦ ﺣﺲ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺎزﻫﺎﺳﺖ.فایل pdf به صورت زیپ شده در 41 صفحه.دانلود طرح تولید فیلتر های از بین برنده ی بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری ...

کارگاه گشتالت درمانی

یکشنبه 26 دی 1395


در این کارگاه، هدف اصلی این نوع درمان، موانع بر سر راه فرد و نیازها بررسی می شود. همچنین فرایند درمان نیز شرح داده شده است. ...برچسب‌ها: کارگاه، گشتالت، درمانی

دانلود کتاب آشنایی با تشکیلات جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 26 دی 1395


کتابی تحت عنوان فوق برای شما بزرگواران آماده شده است که امید است مفید واقع گردد نام کتاب:  آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران نویسنده: سید مهدی میر حسینی ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی  ...کارگاه آسیب شناسی روانی

یکشنبه 26 دی 1395
این کارگاه به این مسئله پرداخته شده است که انواع آسیبهای روانی با جزئیات کامل چه هستند و چگونه میتوان این آسیبها را شناخت و به درمان پرداخت. ...


( تعداد کل: 3610 )
<<    1       2       3       4       5       ...       602    >>