پایان نامه بازتاب استعاره تصریحیه در پنج جزء دوم قرآن

سه‌شنبه 24 اسفند 1395


قرآن کریم معجزه جاوید و بی نظیری است که متعلق به زمان خاصی نبوده و از لحظه نزول؛ با درخشش و شگفتی های خیره کننده اش بر قله زمان  همچنان دلها ، قلب ها و وجود انسانها را شیفته خود کرده به گونه ای که برخی پروانه وار واله و شیدای او شده و با افتخار تمام عمر خویش را در راه او  گام نهاده ، به زندگی  معنا می بخشند تا شاید کمی به وظیفه خود عمل کرده و به گفته پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم ) جامه عمل بپو شند و امانتهای او یعنی کتاب خدا و عترتش را که ترجمان وحی هستند را پاس بدارند. سحر بیا ...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.