درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

چهارشنبه 10 آذر 1395


   عنوان درس پژوهی   ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد فهرست مطالب دو نمونه درس پژوهی در زیر آمده است فهرست چکیده مقدمه بیان مسئله یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو ) زمان بندی نحوه اجرا ارزشیابی تدریس : طرح درس عنوان: اهداف کلی: جزئی: در 3 حیطه بلوم رفتار ورودی : (8 دقیقه) ایجاد انگیزه: (5 دقیقه) اجرای تدریس: (20 دقیقه) ارزشیابی تکوینی: رفع نقص و مرور درس: (5 دقیقه) ارزشیابی پایانی: (5 دقیقه) ا ...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.