درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی با موضوع : شناخت شکل های هندسی تعداد صفحات 26 صفحه قابل ویرایش

چهارشنبه 10 آذر 1395


عنوان درس پژوهی   ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی فهرست چکیده 9 مقدمه : 10 بیان مسئله 11 تبین ضرورت و اهمیت موضوع : 12 برنامه ریزی درس پژوهشی : 13 اهداف کلی : 14 هدف درس پژوهی : 14 حیطه عاطفی : 14 نحوه تقسیم کار : ( تعیین وظایف محوله به افراد گروه ) 14 ویژگی های طرح درس ( سناریو  ) 15 زمان بندی نحوه اجرا 15 چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها 15 ارزشیابی تدریس : 16 طرح درس: 16 هدف کلی: 17 هدف جزئی: 17 هدف رفتاری: 17 ...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.